Cyfrowa platforma naukowa B/ORDER STUDIES

Cyfrowa platforma naukowa B/ORDER STUDIES jest portalem internetowym stworzonym przez Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION w celu wspierania, organizacji i prezentacji naukowego datalife cycle swoich naukowców. Umożliwia on dzielenie się wynikami badań, analizami, papierami roboczymi i publikacjami, aby w ten sposób przyśpieszyć i polepszyć transfer wiedzy pomiędzy poszczególnymi prowadzącymi interdyscyplinarne badania projektami własnymi i zewnętrznymi.

Projekty mogą także korzystać z nowoczesnych form komunikacji naukowej i jej organizacji w formie łatwych do przygotowania modułów, takich jak np. serwisy Wiki. Mikroblogi, kalendarze pracy dla zespołów, zbieranie i katalogowanie nowych informacji oraz semantyczne funkcje wyszukiwania pozwalają na dyseminację dyskusji naukowej w czasie rzeczywistym i jej adaptację do potrzeb poszczególnych grup celowych – badaczy, organizacji wspierających i zainteresowanej daną tematyką części społeczeństwa. Równocześnie naukowe procesy pozyskiwania wiedzy stają coraz bardziej transparentne.

Cyfrowa platforma naukowa B/ORDER STUDIES udostępnia projektom badawczym nowoczesną, wydajną, cyfrową infrastrukturę, dając im do dyspozycji moduły, usługi i narzędzia do obróbki cyfrowej różnorakich danych, np. danych audio, wideo, danych przestrzennych oraz do prezentacji rezultatów prowadzonych badań naukowych. Platforma B/ORDER STUDIES pełni także na Viadrinie w ramach obszaru tematycznego „B/Orders in Motion" funkcję łącznika z innymi portalami, które mogą przystąpić do niej i udostępnić swoje bazy dany do celów analizy semantycznej.

 

Dieses Projekt wird aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert.